Każdy z pacjentów, który zrealizuje indywidualny program żywieniowy otrzyma na ostatniej wizycie małą pamiątkę.